شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه هفت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 70630/31 مورخه 10/11/94 شهردار محترم کلانشهر تبریز تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
پنجشنبه 13 اسفند 1394

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای (حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند به پیمان واگذار نماید.
چهارشنبه 5 اسفند 1394

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 7 تبريز در نظر دارد پروژه هاي عمراني حوزه استحفاظي منطقه در سال 93 را به شرح ذيل از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد شرايط به پيمان واگذار نمايد.
چهارشنبه 7 خرداد 1393

آگهی مزایده عمومی فروش املاک

آگهی مزایده عمومی  فروش املاک شهرداری منطقه 7 تبریز تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده به فروش می رساند .
چهارشنبه 16 اسفند 1391