شنبه 30 دي 1396 _ 02 جمادى الأولى 1439
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  آمار سايت
امروز : 1518
ديروز : 285
ماه : 24798
سال جاری : 281688
 
 
 
بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز
شنبه سی ام دي 1396
تعداد بازدید: 2
آگهی فراخوان عمومی واگذاری خط 101(ائل گلی) به بخش خصوصی

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خط 101(ائل گلی) به بخش خصوصی

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد خط 101 (ائل گلی ) را...
پنجشنبه بیست و هشتم دي 1396
تعداد بازدید: 1
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه بیست و هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 77
آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه بیست و چهارم دي 1396
تعداد بازدید: 160
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

مزایده عمومی
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

به استناد مصوبه شماره 4370/83 مورخه 96/6/29 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری20 دستگاه کیوسک گل فروشی را از طریق برگزاری مزای ...
شنبه بیست و سوم دي 1396
تعداد بازدید: 34
شرایط عمومی و اختصاصی مزایده عمومی اجاره غرف های بازارچه شقایق

مزایده عمومی
شرایط عمومی و اختصاصی مزایده عمومی اجاره غرف های بازارچه شقایق

باستناد صورتجلسه هیات مدیره محترم ،سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز به شماره 83/5398-21/08/96 در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال نسبت به واگذاری عواید تعداد 29 غرف ...
يکشنبه هفدهم دي 1396
تعداد بازدید: 26
اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه  عمومي شهرداری منطقه 9 تبریز

اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه عمومي
اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه عمومي شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مناقصه آزاد شهرداری منطقه 9 تبریز چاپ شده به مورخه 26/9/1396 در روزنامه رسمی کشور به شرح ذیل اصلاح،تجدید و تمدید می گردد:
سه شنبه دوازدهم دي 1396
تعداد بازدید: 311
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد
پنجشنبه هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 264
سه شنبه پنجم دي 1396
تعداد بازدید: 27
آرشیو
 
 
آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه بیست و چهارم دي 1396
تعداد بازدید: 160
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه بیست و هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 77
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

مزایده عمومی
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

به استناد مصوبه شماره 4370/83 مورخه 96/6/29 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری20 دستگاه کیوسک گل فروشی را از طریق برگزاری مزای ...
شنبه بیست و سوم دي 1396
تعداد بازدید: 34
بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز
شنبه سی ام دي 1396
تعداد بازدید: 2
آگهی فراخوان عمومی واگذاری خط 101(ائل گلی) به بخش خصوصی

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خط 101(ائل گلی) به بخش خصوصی

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد خط 101 (ائل گلی ) را...
پنجشنبه بیست و هشتم دي 1396
تعداد بازدید: 1
آرشیو
 
 
اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه  عمومي شهرداری منطقه 9 تبریز

اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه عمومي
اصلاحیه، تجدید و تمدید مهلت آگهي مناقصه عمومي شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مناقصه آزاد شهرداری منطقه 9 تبریز چاپ شده به مورخه 26/9/1396 در روزنامه رسمی کشور به شرح ذیل اصلاح،تجدید و تمدید می گردد:
سه شنبه دوازدهم دي 1396
تعداد بازدید: 311
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد
پنجشنبه هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 264
آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

آگــــــهی مناقصه عمومی - روزنامه عصر آزادی - چهارشنبه 20 دی ماه 1396

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه بیست و چهارم دي 1396
تعداد بازدید: 160
آگهی مناقصه عمومی شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهردار ی منطقه 10 تبریز

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1396
تعداد بازدید: 151
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

بر اساس مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 992 بند 3 مورخه 22/9/96 ، سازمان عمران تبریز در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
پنجشنبه سی ام آذر 1396
تعداد بازدید: 138
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و شرکتهای شهرداری تبریز

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و شرکتها
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و شرکتهای شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در نظر دارد جهت نگهداری تعدادی از آسانسورهای شهرداری مرکز اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید.
يکشنبه سوم دي 1396
تعداد بازدید: 126
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه بیست و هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 77
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

مزایده عمومی
شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری عواید 20 دستگاه کیوسک گلفروشی

به استناد مصوبه شماره 4370/83 مورخه 96/6/29 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری20 دستگاه کیوسک گل فروشی را از طریق برگزاری مزای ...
شنبه بیست و سوم دي 1396
تعداد بازدید: 34
سه شنبه پنجم دي 1396
تعداد بازدید: 27
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه عمومی - روزنامه مــهد آزادی سه شنبه 12 اردیبهشت سال 96

آگهی مناقصه عمومی - روزنامه مــهد آزادی سه شنبه 12 اردیبهشت سال 96

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه سیزدهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 931
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 803
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 747
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه چهارم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 722
مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز

مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز مراكز دفن پسماندهاي شهري
شنبه نوزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 720
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه بیست و هشتم فروردين 1396
تعداد بازدید: 657
آگـــهی مزایده عمومی - روزنامه آذربایجان دوشنبه 11 اردیبهشت سال96

آگـــهی مزایده عمومی - روزنامه آذربایجان دوشنبه 11 اردیبهشت سال96

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه یازدهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 644
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 6/3/6122 و 6/3/6123 و 6/3/6124 همگی مورخه 22/03/96 عملیات اجرائی پروژه های ذیل را به مناقصه بگذارد.
چهارشنبه هفتم تير 1396
تعداد بازدید: 634
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید

آگهـی مناقـصه عمـومی
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( ...
شنبه سیزدهم خرداد 1396
تعداد بازدید: 606
آرشیو