شنبه 6 خرداد 1396 _ 30 شعبان 1438
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 475
ديروز : 1724
ماه : 5289
سال جاری : 54389
 
 آرشیومنطقه هفت
کلمه کلیدی
:
از
تا

آگهی تجدید مناقصه عمومی

پروژه های احداث ،حفظ ونگهداری فضای سبز(سال 96)حوزه استحفاظی منطقه

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد پروژه های احداث وحفظ ونگهداری فضای سبز(سال 96)حوزه استحفاظی منطقه را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط (که دارای رتبه بندی اخذ شده از سازمان پارکهای شهرداری تبریز در سال جاری می باشند )به پیمان واگذار نماید.
چهارشنبه 4 اسفند 1395

آگهی مناقصه عمومی

پروژه های احداث ،حفظ ونگهداری فضای سبز(سال 96)حوزه استحفاظی منطقه

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد پروژه های احداث وحفظ ونگهداری فضای سبز(سال 96)حوزه استحفاظی منطقه را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط (که دارای رتبه بندی اخذ شده از سازمان پارکهای شهرداری تبریز در سال جاری می باشند )به پیمان واگذار نماید.
شنبه 9 بهمن 1395

مناقصه محدود

شهرداری منطقه 7 تبریز برای شرکت در مناقصه محدود دعوت به عمل می آورد

مناقصه محدود شهرداری منطقه 7 تبریز
شنبه 17 مهر 1395

مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( دارای حداقل رتبه پایه پنچ در رشته های راه وترابری یا ساختمان باشند ) به پیمان واگذار نماید.
سه شنبه 26 مرداد 1395

مزایده عمومی

مزایده شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز مقداری از املاک خود را به صورت مزایده عمومی واگذار می نماید
چهارشنبه 30 تير 1395

مناقصه محدود

مناقصه محدود شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز پروژه های ترافیکی خود را به مناقصه گذاشته است
پنجشنبه 3 تير 1395

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند به پیمان واگذار نماید.
پنجشنبه 20 خرداد 1395

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 70630/31 مورخه 10/11/94 شهردار محترم کلانشهر تبریز تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
پنجشنبه 13 اسفند 1394

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای (حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند به پیمان واگذار نماید.
چهارشنبه 5 اسفند 1394