يکشنبه 3 ارديبهشت 1396 _ 25 رجب 1438
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 524
ديروز : 1223
ماه : 2593
سال جاری : 25957
 
 آرشیوسازمان زیباسازی
کلمه کلیدی
:
از
تا

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 9729/76 مورخ 1395/11/28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
يکشنبه 27 فروردين 1396

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/9729 مورخ 28/ 11/1395 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
شنبه 28 اسفند 1395

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ 1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید.
پنجشنبه 21 بهمن 1395

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ 1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید.
پنجشنبه 21 بهمن 1395

آگهی فراخوان عمومی واگذاری 90 دستگاه سرویس بهداشتی مدرن

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد در اجرای وظایف سازمانی خود و در راستای دسترسی آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات شهری جدید، 90 دستگاه سرویس بهداشتی مدرن به شرح اسناد و مدارک این آگهی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.
سه شنبه 23 آذر 1395

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد : پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه 20 آذر 1395

فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان زیباسازی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد به منظور رفع خاموشی و ایرادات فنی کلیه پروژه های اجرا شده به شرح مندرج در لینک ذیل را از طریق فراخوان عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط با در نظر گرفتن موارد زیر واگذار نماید.
سه شنبه 25 آبان 1395

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/5068 مورخ 20/06/95 در نظر دارد، پک های شماره 5 و 10 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد های سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید. * بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 25 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی برج بلور را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
سه شنبه 18 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی برج بلور را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
سه شنبه 18 آبان 1395