پنجشنبه 27 مهر 1396 _ 28 محرم 1439
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  آمار سايت
امروز : 584
ديروز : 1401
ماه : 28290
سال جاری : 184875
 
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی پروژه کانال رضانژاد واقع در خیابان رضانژاد را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت لازم ...
چهارشنبه بیست و ششم مهر 1396
تعداد بازدید: 2
مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

آگهی مناقصه محدود
مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان گشتارگاه صنعتی تبریز به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 96/6/29 هیئت مدیره محترم سازمان نسبت به واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه خود از طریق مناقصه محدود اقدام نموداست.
سه شنبه بیست و پنجم مهر 1396
تعداد بازدید: 2
آگهی مناقصه آزاد لاله

آگهی مناقصه آزاد لاله

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
دوشنبه هفدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 64
آگهي مزايده عمومی

آگهي مزايده عمومی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند...
يکشنبه شانزدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 78
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه دوازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 262
آگهی  فراخوان عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد درراستای بهره برداری از سالن پایانه مسافربری مرکزی تبریز به منظور دستیابی به طرحهای خلاقانه جدید مبتنی بر ایده های معماری ایرانی و اسلامی و معرف فر ...
سه شنبه یازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 99
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظردارد جایگاههای CNG– مایان –سنتو قدیم – سه راهی پرواز – جماران متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری ...
سه شنبه یازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 82
آگهی فراخوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

آگهی فراخوان
آگهی فراخوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز در نظر دارد مجریان واجد طرح پژوهشی زير را از طريق فراخوان عمومی شناسایی نمايد.
دوشنبه دهم مهر 1396
تعداد بازدید: 91
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

آگهي مزايده
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-3236 مورخه 26/05/1396 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 10 مورد املاک خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات ...
دوشنبه دهم مهر 1396
تعداد بازدید: 67
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی پروژه کانال رضانژاد واقع در خیابان رضانژاد را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت لازم ...
چهارشنبه بیست و ششم مهر 1396
تعداد بازدید: 2
مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

آگهی مناقصه محدود
مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان گشتارگاه صنعتی تبریز به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 96/6/29 هیئت مدیره محترم سازمان نسبت به واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه خود از طریق مناقصه محدود اقدام نموداست.
سه شنبه بیست و پنجم مهر 1396
تعداد بازدید: 2
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه دوازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 262
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ششم مهر 1396
تعداد بازدید: 223
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید.

آگهـی مناقـصه عمـومی
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید.

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( ...
شنبه یکم مهر 1396
تعداد بازدید: 190
يکشنبه دوم مهر 1396
تعداد بازدید: 156
آگهی  فراخوان عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد درراستای بهره برداری از سالن پایانه مسافربری مرکزی تبریز به منظور دستیابی به طرحهای خلاقانه جدید مبتنی بر ایده های معماری ایرانی و اسلامی و معرف فر ...
سه شنبه یازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 99
دوشنبه سوم مهر 1396
تعداد بازدید: 97
آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریز در نظردارد به ا ستناد مجوز شماره 31/36962 مورخه 13/06/1396 سرقفلی تعدا د 40 باب از مغازه ها و واحدهای تجاری وخدماتی بشرح جدول زیراز طریق مزایده به شرط پرداخت نقدی به فروش رسان ...
دوشنبه دهم مهر 1396
تعداد بازدید: 96
آگهی فراخوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

آگهی فراخوان
آگهی فراخوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز در نظر دارد مجریان واجد طرح پژوهشی زير را از طريق فراخوان عمومی شناسایی نمايد.
دوشنبه دهم مهر 1396
تعداد بازدید: 91
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظردارد جایگاههای CNG– مایان –سنتو قدیم – سه راهی پرواز – جماران متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری ...
سه شنبه یازدهم مهر 1396
تعداد بازدید: 82
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه عمومی - روزنامه مــهد آزادی سه شنبه 12 اردیبهشت سال 96

آگهی مناقصه عمومی - روزنامه مــهد آزادی سه شنبه 12 اردیبهشت سال 96

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه سیزدهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 774
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 719
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 622
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه چهارم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 587
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه بیست و هشتم فروردين 1396
تعداد بازدید: 581
مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز

مناقصه احداث ونگهداري فضاي سبز مراكز دفن پسماندهاي شهري
شنبه نوزدهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 572
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 6/3/6122 و 6/3/6123 و 6/3/6124 همگی مورخه 22/03/96 عملیات اجرائی پروژه های ذیل را به مناقصه بگذارد.
چهارشنبه هفتم تير 1396
تعداد بازدید: 537
آگـــهی مزایده عمومی - روزنامه آذربایجان دوشنبه 11 اردیبهشت سال96

آگـــهی مزایده عمومی - روزنامه آذربایجان دوشنبه 11 اردیبهشت سال96

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه یازدهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 533
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید

آگهـی مناقـصه عمـومی
شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( ...
شنبه سیزدهم خرداد 1396
تعداد بازدید: 502
آرشیو