شنبه 2 بهمن 1395 _ 22 ربيع الثاني 1438
 شعار سال 95

 
 نظام پیشنهادات
 
 خادمین شهر

 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  آمار سايت
امروز : 440
ديروز : 470
ماه : 910
سال جاری : 195759
 
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 208
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش 71 دستگاه اتوبوس و خودروی متفرقه مستعمل اسقاطی اوراقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 50
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 54
آگهی مزایده

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 45
دوشنبه بیستم دي 1395
تعداد بازدید: 243
پنجشنبه شانزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 349
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

آگهي مزايده
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-6031 مورخه 25/08/1395 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 12مورد املاک خود را با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پر ...
پنجشنبه نهم دي 1395
تعداد بازدید: 214
آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 83/5343 به تاریخ 9/9/95 هیات مدیره سازمان عملیات اجرایی تکمیل پروژه بازارچه انقلاب را به مناقصه بگذارد.
پنجشنبه نهم دي 1395
تعداد بازدید: 283
ابطال آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج

ابطال آگهی مزایده
ابطال آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج

آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج تبریز چاپ شده در مورخه 22/9/95 ابطال گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شنبه چهارم دي 1395
تعداد بازدید: 137
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

مرحله اول – نوبت اول
شنبه چهارم دي 1395
تعداد بازدید: 350
آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده
آگهی مزایده املاک

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز ...........
سه شنبه سی ام آذر 1395
تعداد بازدید: 227
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز درنظردارد به استناد بند دو سی ویکمین صورتجلسه مورخ 3 / 9 / 95 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) استحصالی ازکشتار روزانه ...
دوشنبه بیست و نهم آذر 1395
تعداد بازدید: 75
آگهی مزایده  عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد بهره برداری ازمنافع چهارباب ازسرویس ها ی بهداشتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب شهرداری تبریزرا به اشخاص حقوقی یا حقیقی به مدت یکسال شمسی ازطريق برگ ...
دوشنبه بیست و نهم آذر 1395
تعداد بازدید: 117
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 208
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 54
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش 71 دستگاه اتوبوس و خودروی متفرقه مستعمل اسقاطی اوراقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 50
آگهی مزایده

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 45
آرشیو
 
 
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

مرحله اول – نوبت اول
شنبه چهارم دي 1395
تعداد بازدید: 350
پنجشنبه شانزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 349
آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 83/5343 به تاریخ 9/9/95 هیات مدیره سازمان عملیات اجرایی تکمیل پروژه بازارچه انقلاب را به مناقصه بگذارد.
پنجشنبه نهم دي 1395
تعداد بازدید: 283
دوشنبه بیستم دي 1395
تعداد بازدید: 243
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

آگهي مزايده
آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-6031 مورخه 25/08/1395 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 12مورد املاک خود را با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پر ...
پنجشنبه نهم دي 1395
تعداد بازدید: 214
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 208
ابطال آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج

ابطال آگهی مزایده
ابطال آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج

آگهی مزایده شهرداری منطقه پنج تبریز چاپ شده در مورخه 22/9/95 ابطال گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شنبه چهارم دي 1395
تعداد بازدید: 137
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
شنبه بیست و پنجم دي 1395
تعداد بازدید: 54
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش 71 دستگاه اتوبوس و خودروی متفرقه مستعمل اسقاطی اوراقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 50
آرشیو
 
 
دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1197
شنبه بیست و دوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1046
شنبه بیست و دوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 1002
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه بیست و هشتم تير 1395
تعداد بازدید: 990
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 885
آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ...
پنجشنبه بیستم خرداد 1395
تعداد بازدید: 882
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
يکشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 879
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه بیست و ششم آبان 1395
تعداد بازدید: 833
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
پنجشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 798
آرشیو