يکشنبه 2 آبان 1395 _ 21 محرم 1438
 

 
 
 
 

 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  آمار سايت
امروز : 48
ديروز : 781
ماه : 829
سال جاری : 118580
 
 
 
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظردارد بهره برداری ازمنافع پنج باب از غرف تجاری وتعمیرگاهی و خدماتی محل استراحتگاه وخوابگاه رانندگان مجموعه پایانه مسافربری مرکزی وشمال غرب تبریز را به اشخ ...
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 87
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6/14225 مورخه 11/7/95 عملیات اجرائی پروژه ذیل را به مناقصه بگذارد.
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 190
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 189
آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ های گلستان و ا بریشم و پارکبانی مسیرهای 3 و 6 و همچنین یکباب انباری واقع ...
شنبه بیست و چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 49
آگهی  مناقصه  عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی واقع در پایانه مسافربری شمال غرب تبریز را به شرکت های رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ...
شنبه بیست و چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 87
آگهی  مناقصه  عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات احداث 5 باب غرفه تجاری واقع در پایانه مسافربری شمال غرب تبریز را به شرکت های رتبه 5 ابنیه از معاونت برنام ...
شنبه بیست و چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 67
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)
دوشنبه نوزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 119
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 299
آگهی  مناقصه  عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه برق غرف تجاری مرکز خرید پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکت های رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات شهری از معاونت ب ...
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 27
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریزدرنظردارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیررا ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ویاشرکتهایی که دارای صلاحیت رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و یادارای اعتب ...
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 59
آگهي مناقصه عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-خدمات کفن و دفن متوفیان(کفن،غسل و دفن) را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 46
آگهي مناقصه عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه کف سازی و بتن ریزی روی قبور را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 42
پنجشنبه پانزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 121
آرشیو
 
 
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6/14225 مورخه 11/7/95 عملیات اجرائی پروژه ذیل را به مناقصه بگذارد.
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 190
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 189
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظردارد بهره برداری ازمنافع پنج باب از غرف تجاری وتعمیرگاهی و خدماتی محل استراحتگاه وخوابگاه رانندگان مجموعه پایانه مسافربری مرکزی وشمال غرب تبریز را به اشخ ...
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 87
آرشیو
 
 
آگهی مناقصه شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه
آگهی مناقصه شهردار ی منطقه 10 تبریز

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید
يکشنبه چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 392
شنبه هفدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 299
چهارشنبه چهاردهم مهر 1395
تعداد بازدید: 283
آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت محوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکت های رتبه 5 رشته راه باند از معاونت برنامه ...
يکشنبه چهارم مهر 1395
تعداد بازدید: 223
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید
سه شنبه ششم مهر 1395
تعداد بازدید: 213
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی
دوشنبه پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 208
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه بوفه های موجود در پارکهای سطح منطقه را به شرح ذیل از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نماید
سه شنبه ششم مهر 1395
تعداد بازدید: 207
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6/14225 مورخه 11/7/95 عملیات اجرائی پروژه ذیل را به مناقصه بگذارد.
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 190
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1395
تعداد بازدید: 189
آرشیو
 
 
دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1395
تعداد بازدید: 935
شنبه بیست و دوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 793
شنبه بیست و دوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 768
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
دوشنبه بیست و هشتم تير 1395
تعداد بازدید: 751
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
يکشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 670
شنبه بیست و هشتم فروردين 1395
تعداد بازدید: 668
آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ...
پنجشنبه بیستم خرداد 1395
تعداد بازدید: 664
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
پنجشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 603
دوشنبه سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 597
آرشیو