جمعه 15 فروردين 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ممیزی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی .
يکشنبه 19 مرداد 1393

مناقصه شماره 2: شناسایی عامل چهارم

مناقصه شماره 2: شناسایی عامل چهارم مدیریت ممیزی در نظر دارد به منظور ارجاع مدیریت طرح (عامل چهارم) پروژه ممیزی شهر تبریز نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید
شنبه 11 مرداد 1393

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه .
چهارشنبه 13 آذر 1392