شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عملیات اجرای دیوار سنگی پروژه دوکمال واقع در کوی بارنج ، مهرانه رود
دوشنبه 10 اسفند 1394

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) یک واحد واقع در تهران و یک قطعه زمین واقع در شهرک اندیشه تبریز
چهارشنبه 28 بهمن 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عملیات اجرای ابنیه فنی و دیوار سنگی کانال خلیل آباد
سه شنبه 15 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) عملیات اجرایی اسکلت بتن آرمه
يکشنبه 15 آذر 1394

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) واحدهای تجاری
شنبه 7 آذر 1394

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
پنجشنبه 28 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره تعدادی از واحدهای تجاری و خدماتی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند
شنبه 23 آبان 1394

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي
پنجشنبه 9 مهر 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
پنجشنبه 5 شهريور 1394