سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پایانه های مسافربری
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

واگذاری قراردادبهره برداری و نگهداری ازمنافع اجاره جایگاه CNG باسمنج متعلق به شهرداری تبریز تحت نظا

واگذاری قراردادبهره برداری و نگهداری ازمنافع اجاره جایگاه  CNG باسمنج متعلق به شهرداری تبریز تحت نظا
دوشنبه 2 شهريور 1394

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره دفترومحل ایستگاه تاکسی مستقردرپایانه مسافربری تبریز

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره دفترومحل ایستگاه تاکسی مستقردرپایانه مسافربری تبریز
پنجشنبه 22 مرداد 1394

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره پارکینگ سواری پایانه مسافربری تبریز

مزایده واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره پارکینگ سواری پایانه مسافربری تبریز
پنجشنبه 22 مرداد 1394

مزایده دفتر و ایستگاه تاکسیرانی در پایانه مرکزی تبریز

مزایده دفتر و ایستگاه تاکسیرانی در پایانه مرکزی تبریز
پنجشنبه 10 مهر 1393

واگذاری بهره برداری ونگهداری ازجایگاهCNGجدیدالاحداث باسمنج متعلق به شهرداری تبریز

واگذاری بهره برداری ونگهداری ازجایگاهCNGجدیدالاحداث  باسمنج متعلق به شهرداری تبریز
شنبه 4 مرداد 1393

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی پیمان مدیریت(عرضه وفروش گاز طبیعی فشرده ) تعدادی از جایگاههای CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز به اشخاص حقیقی وحقوقی به مدت یکسال
چهارشنبه 28 فروردين 1392

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی حفظ ونگهداری واحداث فضای سبز پایانه مسافربری مرکزی و پایانه شمال غرب تبریزوحوزه استحفاظی
پنجشنبه 24 اسفند 1391