شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 معاونتها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده هفت زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز

آگهی مزایده هفت زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد هفت زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: نصف راه- خیابان ورزش- باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193 تماس حاصل فرمایند.
چهارشنبه 5 اسفند 1394