يکشنبه 26 دي 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ها وشرکت ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت

آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه 6 آذر 1400

آگهی مزایده

آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تعداد 7 دستگاه مسکونی ،تجاری و زمین با کاربری مسکونی -با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه با اخذ تضمین مناسب
دوشنبه 1 آذر 1400

ابطال آگهی

ابطال آگهی ابطال آگهی مزایده عمومی املاک
يکشنبه 11 مهر 1400

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده املاک

اصلاحیه آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه 29 شهريور 1400

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان  ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 2-706 مورخه 13/04/1400 در نظر دارد تأمين نيروي انساني جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 98.000.000.000 ريال ( نود و هشت میلیارد ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه 12 شهريور 1400

آگهی استعلام بیمه ؛

آگپهی استعلام بیمه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛

آگپهی استعلام بیمه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان – خودرو های ( سبک و سنگین ) – آتش سوزی – عمر و حادثه – تکمیلی درمان را از طريق استعلام عمومي به شرکتهای بیمه واجد شرایط و دارای رتبه یک توانگری مالی ، واگذار نماید.
جمعه 12 شهريور 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3266 و شناسه ملی 10200093360 و کد پستی 5294613115 در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 1400/04/31 در محل شرکت واقع در : تبریز – جاده سنتو برگزار خواهد گردید .
شنبه 26 تير 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3266 و شناسه ملی 10200093360 و کد پستی 5294613115 در ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 1400/04/31 در محل شرکت واقع در : تبریز – جاده سنتو برگزار خواهد گردید .
شنبه 26 تير 1400

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

 آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار تیر ماه 1400
سه شنبه 15 تير 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسها

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسها شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
سه شنبه 15 تير 1400