يکشنبه 26 دي 1400 _
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه هایذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه چهارم دي 1400
تعداد بازدید: 63
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
شنبه چهارم دي 1400
تعداد بازدید: 136
آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
يکشنبه هفتم آذر 1400
تعداد بازدید: 136
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه ششم آذر 1400
تعداد بازدید: 178
آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مزایده
آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

تعداد 7 دستگاه مسکونی ،تجاری و زمین با کاربری مسکونی -با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه با اخذ تضمین مناسب
دوشنبه یکم آذر 1400
تعداد بازدید: 399
آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه آفرینش - دوشنبه 24 آبان ماه سال 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه آفرینش - دوشنبه 24 آبان ماه سال 1400

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه بیست و پنجم آبان 1400
تعداد بازدید: 115
خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی

آگهی فراخوان عمومی
خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام ن
دوشنبه بیست و ششم مهر 1400
تعداد بازدید: 87
خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

آگهی فراخوان عمومی
خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید
دوشنبه بیست و ششم مهر 1400
تعداد بازدید: 57
مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

آآگهی مناقصه عمومی
مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

  شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1400
تعداد بازدید: 241
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
شنبه چهارم دي 1400
تعداد بازدید: 136
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه هایذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه چهارم دي 1400
تعداد بازدید: 63
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مزایده
آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

تعداد 7 دستگاه مسکونی ،تجاری و زمین با کاربری مسکونی -با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه با اخذ تضمین مناسب
دوشنبه یکم آذر 1400
تعداد بازدید: 399
اصلاحیه آگهی مزایده املاک

اصلاحیه
اصلاحیه آگهی مزایده املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه بیست و نهم شهريور 1400
تعداد بازدید: 305
آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد ...
يکشنبه بیست و هشتم شهريور 1400
تعداد بازدید: 266
مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

آآگهی مناقصه عمومی
مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

  شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه بیست و پنجم مهر 1400
تعداد بازدید: 241
ابطال آگهی

ابطال آگهی

ابطال آگهی مزایده عمومی املاک
يکشنبه یازدهم مهر 1400
تعداد بازدید: 211
آگهي مزايده عمومی املاک شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مزايده عمومی املاک ؛
آگهي مزايده عمومی املاک شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 697 مورخه 1400/01/22 در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 201
آگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی

شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
يکشنبه چهاردهم شهريور 1400
تعداد بازدید: 189
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه ششم آذر 1400
تعداد بازدید: 178
آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم )؛
آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 697 مورخه 1400/01/22 در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
سه شنبه چهارم خرداد 1400
تعداد بازدید: 178
آرشیو Print RSS