شنبه 17 خرداد 1399 _
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 
 
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده عمومی (140-99)
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی
دوشنبه دوازدهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 95
"  آگهی مناقصه عمومی "

"  آگهی مناقصه عمومی "

امورات تنظیف ساختمان اداری(مرکز) یک و دو و خانه بهداشت و محوطه و ساختمان نگهبانی و چمن زنی وهرس درختان (ساختمان مرکز)
پنجشنبه هشتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 69
پنجشنبه هیجدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 342
چهارشنبه هفدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 199
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (110-99)

آگهی؛
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (110-99)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « انجام عملیات عمومی تنظیفات ایستگاههای خط یک و نگهداری فضای سبز پایانه ائل گؤلی قطار شهري تبريز در سال 1400-1399 » را ازطریق برگزاری م
سه شنبه شانزدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 84
مور مربوط به پنچرگیری

"  آگهی  مناقصه عمومی "
مور مربوط به پنچرگیری

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
يکشنبه هفتم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 94
يکشنبه هفتم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 52
چهارشنبه بیست و هفتم فروردين 1399
تعداد بازدید: 85
شنبه بیست و سوم فروردين 1399
تعداد بازدید: 67
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده عمومی (140-99)
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید
دوشنبه دوازدهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 95
آرشیو Print RSS
 
 
پنجشنبه هیجدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 342
چهارشنبه هفدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 199
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده عمومی (140-99)
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید
دوشنبه دوازدهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 95
"  آگهی مناقصه عمومی "

"  آگهی مناقصه عمومی "

امورات تنظیف ساختمان اداری(مرکز) یک و دو و خانه بهداشت و محوطه و ساختمان نگهبانی و چمن زنی وهرس درختان (ساختمان مرکز)
پنجشنبه هشتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 69
آرشیو Print RSS
 
 
پنجشنبه هیجدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 342
چهارشنبه هفدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 199
  آگهی مناقصه عمومی "

آگهی مناقصه عمومی "

آگهی مناقصه عمومی دوایر فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
چهارشنبه بیستم فروردين 1399
تعداد بازدید: 97
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده عمومی (140-99)
آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید
دوشنبه دوازدهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 95
مور مربوط به پنچرگیری

"  آگهی  مناقصه عمومی "
مور مربوط به پنچرگیری

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
يکشنبه هفتم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 94
چهارشنبه بیست و هفتم فروردين 1399
تعداد بازدید: 85
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (110-99)

آگهی؛
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (110-99)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « انجام عملیات عمومی تنظیفات ایستگاههای خط یک و نگهداری فضای سبز پایانه ائل گؤلی قطار شهري تبريز در سال 1400-1399 » را ازطریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه شانزدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 84
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

(مناقصـــه فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه )
چهارشنبه بیستم فروردين 1399
تعداد بازدید: 78
"آگهي مزايده"

"آگهي مزايده"

(امورات كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي ايستگاههاي مسير تندرو شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه )
چهارشنبه بیستم فروردين 1399
تعداد بازدید: 70
آرشیو Print RSS