يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 
 
سه شنبه دوازدهم اسفند 1399
تعداد بازدید: 206
آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز ماخوزه در نظر دارد واگذاری برخی امورات را به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.
دوشنبه یازدهم اسفند 1399
تعداد بازدید: 105
آگـهـی مناقصه عمومی

آگـهـی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد برخی پروژه های خود را با مشخصات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
دوشنبه یازدهم اسفند 1399
تعداد بازدید: 85
مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 299
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مناقصه آزاد (عمومی)
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه آزاد (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 233
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 78
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 64
شنبه دوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 80
آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوز مآخوذه پروژه حمل ونقل ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی با شرایط ذی
پنجشنبه سی ام بهمن 1399
تعداد بازدید: 148
آرشیو Print RSS