شنبه 24 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 25 مهر 1396     |     کد : 940

آگهی مناقصه محدود

مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان گشتارگاه صنعتی تبریز به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 96/6/29 هیئت مدیره محترم سازمان نسبت به واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه خود از طریق مناقصه محدود اقدام نموداست.

سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 96/6/29 هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه خود از طریق مناقصه محدود اقدام نموده. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از سازمان مدارک و اسناد مناقصه دریافت نموده اند درخواست می گردد نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مناقصه تا تاریخ قید شده در برگ شرایط ( آخر وقت اداری روز سه شنبه 96/8/2 ) به امور اداری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز اقدام نمایند.


یاسر دستوری
نوشته شده در   سه شنبه 25 مهر 1396  ساعت  09:07   توسط   یاسر دستوری    تعداد بازدید  274
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :