دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1396     |     کد : 936

آگهی مناقصه آزاد لاله

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه

 

       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید سیصد و شصت هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و مشخصات پیازها ، رنگ بندی و واریته ها و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 29/7/97 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز شنبه  مورخه 29/7/97 راس ساعت 30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 دانلود جدول مناقصه

                                                حسن زاده

                                                مدير عامل 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ