جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 19 شهريور 1396     |     کد : 917

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت دوم )

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافربری شهرداری تبریز واقع در ترمینال مرکزی تبریز را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای پایه 5 ابنیه واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛
شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافربری شهرداری تبریز واقع در ترمینال مرکزی تبریز با مبلغ اولیه 2.760.000.000 ریال (دو میلیارد و هفتصد و شصت ریال) را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای پایه 5 ابنیه واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند پس از انتشار آگهی تا ساعت 14 مورخه 96/06/29روز چهارشنبه به دبیرخانه شرکت واقع در تبریز ، جاده سنتو ، شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، ساختمان اداری مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند%


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ