يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396     |     کد : 859

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 6 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/03/21...


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 6 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/03/21 در نظر دارد خط 140( پرواز) را با پنج دستگاه اتوبوس با سقف یارانه به مبلغ 28000000ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان محترم در صورت تمایل در خواست خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه 96/03/30 به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه نمایند.


PDF چاپ چاپ