يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396     |     کد : 847

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 4 مصوبه هیئت مدیره

• شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 4 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/02/02 در نظر دارد خط 120 (شهید بهشتی ) را با چهار دستگاه اتوبوس و با یارانه 28000000 ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید بر همین اساس متقاضیان محترم در صورت تقاضا با ارائه در خواست کتبی تا آخر وقت اداری مورخه 96/03/04 به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد مراجعه نمایند.PDF چاپ چاپ