جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 17 ارديبهشت 1396     |     کد : 844

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

آگهي فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر

 تبریز

 

 

 

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

 

    بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  را از مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك  باغ صائب تبريزي  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.

-           شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .

-          تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري (ساعت 14/20 )  روز شنبه مورخه 1396/2/30 خواهد  بود .

-           به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاريخ چاپ :      نوبت اول    روز شنبه 1396/2/16     نوبت دوم :  روز شنبه 1396/2/23

 

 

ردیف

نام پروژه

 سازمان

آدرس محل پروژه

آورده

شهرداری

آورده

طرف مشارکت

نوع مشارکت

1

ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر

سازمان پسماند

سطح شهر

(13 سازه )

مجوز و عوارض

ساخت و نصب

B.O.T  

( 10 ساله  )


 دانلود اسناد فراخوان ساخت و نصب بیلبورد های تبلیغاتی سطح شهر

لیست مکان های نصب سازه بیلبورد سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز  


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ