جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 9 ارديبهشت 1396     |     کد : 824

تجدیدمناقصه عمومی شهرداری منطقه8تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریز در نظر دارد پروژه عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ویا شرکتهایی که دارای صلاحیت رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا دارای اعتبار صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی باشند و به شرح اسناد مناقصه باشند واگذار نمایند .


واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت 00 : 13 مورخه 14/02/1396 به امور قراردادهای منطقه واقع در چایکنار پل قاری پشت مخابرات شهيد رحيميان انتهای کوچه مجتهدیها –پاساژ بازار بزرگ هنر وصنایع دستی امیریه - معاونت فنی وعمرانی منطقه 8 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 00: 14روز شنبه مورخه 16/02/1396 به دبیر خانه شهرداری منطقه واقع درچایکنار پل قاری پشت مرکز مخابرات ابتدای کوچه مجتهدیها ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 00/15 روزشنبه مورخه 16/02/1396 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است. - کل هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند
- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد.
محبوب تيزپاز نياري شهردار منطقه 8 تبريز


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ