يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 6 فروردين 1396     |     کد : 806

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 2 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 95/10/23 در نظر دارد پنجاه درصد خط 142(گلشهر- یاغچیان ) را با 6 دستگاه اتوبوس

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 2 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 95/10/23 در نظر دارد پنجاه درصد خط 142(گلشهر- یاغچیان ) را با 6 دستگاه اتوبوس با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم تقاضا دارد در صورت تمایل در خواست خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه 96/01/20 به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه فرمایند.
 شرایط:
• تعداد اتوبوس قابل واگذاری شش دستگاه و به صلاحدید حوزه فنی از اتوبوسهای در اختیار شرکت خواهد بود.
•واگذاری برای آن دسته از شرکتها که مبلغ سهم بهره برداری از اتوبوسها ر ابه صورت نقدی و در مهلت مقرر پرداخت نماید خواهد بود.
• واگذاری به صورت حضوری با پایه حق الامتیاز ماهانه (500000 ریال) به بالاترین پیشنهاد دهنده حق الامتیاز خط انجام خواهدگرفت.
• سند اتوبوسها در صورت انتخاب از اتوبوسهای بازسازی شده به صورت اوراقی خواهد بود.


PDF چاپ چاپ