جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 1 اسفند 1395     |     کد : 795

آگهی مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هئیت مدیره محترم سازمان، پروژه های کفسازی مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی در سه فاز ، تکمیل و مرمت راه دسترسی از پارک ربع رشیدی به محل استخر "داغ گؤلی" به شرکت های واجد شرایط و همچنین خرید انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات و لوازم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید


سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هئیت مدیره محترم سازمان ، پروژه های کفسازی مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی در سه فاز و تکمیل و مرمت راه دسترسی از پارک ربع رشیدی به محل استخر داغ گولی بر اساس فهرست بهاء راه  و باند سال 95  بشرح جدول ذیل به شرکت های واجد شرایط و همچنین خرید انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات و لوازم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .شرایط مناقصه :  

1- شرکت کنندگان می بایستی سپرده شرکت در مناقصه برای هر یک از ردیف های جدول بالا را به حساب شماره 100250250007 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز بنام سازمان واریز و اصل آن را بهمراه اسناد مناقصه تحویل سازمان نماید. ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ فوق نیز مجاز است.
2- فروش اسناد مناقصه از مورخ 1 اسفندماه 95  تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه 11 اسفندماه 95 بصورت حضوری می باشد
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها ، تبریز – اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین ساختمان اداری – دبیرخانه سازمان شماره تماس : 04132373060
3- کلیه پیشنهادها رأس ساعت 15 روز چهار شنبه 11 اسفندماه 95 باز و قرائت و برندگان مناقصه مشخص می شود حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
4- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الزامی است .
5- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
6- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
7- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها به منزله قبول شرایط و تکالیف مناقصه گزار موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه مندرج است .

مسعود برزگر جلالی
مدیر عامل


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ