جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 21 بهمن 1395     |     کد : 775

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ 1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ  1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید :

1)   مشخصات و قیمتهای پایه پک ها :

 ردیف

نام پک/بیلبورد

جمع مساحت به مترمربع

مبلغ پایه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

1

پک 22

201

چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون و دویست و نه هزار (4/842/209/000)

دویست و چهل و سه میلیون (243/000/000)

2

پک 23

273

شش میلیارد و پانصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار (6/576/570/000)

سیصد و بیست و نه میلیون (329/000/000)

3

سه وجهی اول جاده ائل گلی

84

دو میلیارد و بیست و نه میلیون و یکصد و چهار هزار (2/029/104/000)

یکصد و دو میلیون ( 102/000/000)

 

مدت بهره برداری هر کدام از پکها  دو سال شمسی می باشد .  

 سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .

2)     مهلت قبول پیشنهادات : آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .

3)      سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

4)      هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .

5)      نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند و رسید دریافت نمایند.

6)       سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید.

7)      میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.                                                                  
برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
برای دریافت لیست محل های بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی کلیک کنید.
    برای دریافت قرارداد پک کلیک کنید.


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ