جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 24 بهمن 1395     |     کد : 773

آگهی مزایده

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز ب در نظر دارد، 12 قطعه ملک، 4 باب بوفه، 11 باب جای بوفه، 1 باب کافی شاپ در ایستگاه اول تله کابین، 1 باب سالن در پارک پیوند، اجاره یکساله پارکینگ عون بن علی واقع در ضلع غربی جایگاه CNG اتوبان پاسداران و امتیاز سالانه ایاب و ذهاب مسافرین عینالی تا بقعه را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبات هیات مدیره سازمان در نظر دارد، املاک مشروحه با مشخصات جدول الف و 4 باب بوفه و11 باب جای بوفه و یکباب کافی شاپ در ایستگاه اول تله کابین و یک باب سالن در پارک پیوند و اجاره یکساله پارکینگ عون بن علی واقع در ضلع غربی جایگاه CNG اتوبان پاسداران و امتیاز سالانه ایاب و ذهاب مسافرین عینالی تا بقعه را  طبق جدول ب از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

تبصره 1 : شرایط پرداخت برای مزایده املاک (جدول الف) بصورت 50% نقدی و 50% مابقی در 3 قسط مساوی به مدت 9 ماهه خواهد بود.

تبصره 2 : ردیفهای 7 الی 17 جدول ب فقط محل احداث جای بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی می باشد که طرح و هزینه ساخت توسط برنده مزایده با نظارت سازمان انجام خواهد یافت و هزینه های آن از اجاره بهاء سالانه کسر و مستهلک خواهد شد.  شرایط مزایده :

1-     شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 100250250007 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به هملن مبلغ نیز بلامانع است.

2- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 26 بهمن ماه 95  لغایت ساعت 13 روزیک شنبه مورخه 8 اسفندماه 95 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود . تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .

3-     شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .

4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است

6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .

8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

9- کلیه پیشنهادها راس ساعت 15 روز یکشنبه 8 اسفندماه 1395 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است . 


 

  مسعود برزگر جلالی

 مديرعامل

 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ