جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 21 بهمن 1395     |     کد : 767

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ 1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/ 9119 مورخ  1395/11/09 و شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید :

1)   مشخصات و قیمتهای پایه پک ها :

 ردیف

نام پک/بیلبورد

جمع مساحت به مترمربع

مبلغ پایه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

1

پک 22

201

چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون و دویست و نه هزار (000/209/842/4)

دویست و چهل و سه میلیون (000/000/243)

2

پک 23

273

شش میلیارد و پانصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار (000/570/576/6)

سیصد و بیست و نه میلیون (000/000/329)

3

سه وجهی اول جاده ائل گلی

84

دو میلیارد و بیست و نه میلیون و یکصد و چهار هزار (000/104/029/2)

یکصد و دو میلیون ( 000/000/102)

 

مدت بهره برداری هر کدام از پکها  دو سال شمسی می باشد .  

 سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .

2)     مهلت قبول پیشنهادات : آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 17/12/1395 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 30/14 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .

3)      سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

4)      هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .

5)      نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند و رسید دریافت نمایند.

6)       سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید.

7)      میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.

واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ