جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 دي 1395     |     کد : 719

آگهی مزایده عمومی

مرحله اول – نوبت اول

آگهی مزایده عمومی
مرحله اول – نوبت اول

به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد تعداد 2 باب آپارتمان از واحدهای مسکونی کوثر و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 375 متر مربع برابر قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به شرح ذیل واگذار نماید:
1-مدت قبول پیشنهادات از روز یکشنبه تاریخ 28/09/95 تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 11/10/95 می باشد و تمام پیشنهادات در تاریخ 11/10/95 روز یکشنبه رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد.
2-شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد قیمت برنده مورد مزایده را نقداً و یا بصورت ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 100100015 نزد بانک شهر شعبه اطباء بنام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز واریز و رسید اخذ نمایند.
3-داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز، بلوار استاد شهریار (چایکنار)، جنب
پارک مسافر، مجتمع جواهر، ساختمان اداری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
4-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده مابقی مبلغ مزایده را ظرف مدت 10 روز به حساب سازمان واریز ننماید مزایده باطل و 10 درصد وجه واریزی به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.
5-هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
7-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
8-مبلغ پایه و مشخصات مورد مزایده به شرح ذیل می باشد.

الف) آپارتمان مسکونی طبقه اول واحد A به مساحت 56/82 متر مربع به مبلغ کل 000/000/990 ریال معادل نود و نه میلیون تومان می باشد.

ب) آپارتمان مسکونی طبقه اول واحد D به مساحت 57/82 متر مربع به مبلغ کل 000/000/990 ریال معادل نود و نه میلیون تومان می باشد.
 لازم به توضیح است که آپارتمان های مذکور در یک ساختمان 18 طبقه با پارکینگ، بصورت شمالی، دو خوابه، کف سرامیک، پنجره ها از نوع UPVC با شیشه های دو جداره و اسکلت ساختمان بصورت بتن آرمه با دیوارهای برشی و نمای رنگی و سیستم گرمایش بصورت پکیج و شوفاژ و دارای آب، برق و گاز مستقل واقع در تبریز، اول جاده اهر، آپارتمان های بلوک 2A مجتمع مسکونی کوثر می باشد.

ج) یک قطعه زمین به مساحت 375 متر مربع واقع در تبریز، شهرک مرزداران، اراضی کوی دادگستری، قطعه شماره 142 با کاربری مسکونی به ارزش 000/000/437/5 ریال معادل پانصد و چهل و سه میلیون و هفتصد هزار تومان می باشد.
تاریخ انتشار: 28/09/95


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ