جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 23 آذر 1395     |     کد : 714

آگهی فراخوان عمومی واگذاری 90 دستگاه سرویس بهداشتی مدرن

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد در اجرای وظایف سازمانی خود و در راستای دسترسی آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات شهری جدید، 90 دستگاه سرویس بهداشتی مدرن به شرح اسناد و مدارک این آگهی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد در اجرای وظایف سازمانی خود و در راستای دسترسی آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات شهری جدید، 90 دستگاه سرویس بهداشتی مدرن به شرح اسناد و مدارک این آگهی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای شرکت در فراخوان مذکور با مراجعه به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  و یا دبیرخانه سازمان به آدرس تبریز، خیابان آزادی، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان، ضلع غربی بازار روز، جنب بانک شهر مدارک و مستندات فراخوان را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 9/10/95 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

لازم به ذکر است به پیشنهادات ارائه شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نمی شود.

تکمیل مدارک و ارائه آنها به سازمان هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ