دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 3 شهريور 1395     |     کد : 601

سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز

آگهی تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی به شرح جدول ذیل

آگهی تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی به شرح جدول ذیل
  سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1321/3 مورخه  95/03/23 هیئت مدیره محترم سازمان، اموال اسقاط خود به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت بازدید، کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری از روز پنجشنبه مورخه 95/06/04  تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 95/06/15  به آدرس خیابان آذربایجان ،میدان آذربایجان، جنب ترمینال شمالغرب ،سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز واحد امور قراردادها مراجعه. و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه   مورخه 95/06/15 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً کلیه پاکتها رأس ساعت 14/45 روز دوشنبه  مورخه 95/06/15 در دفتر مدیر عامل سازمان بازگشایی خواهد شد.
جهت دریافت فایل pdf مزایده اینجا کلیک نمائید..


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ