جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1392     |     کد : 57

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 8


آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 8 تبريز


رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ سپرده

1

نرده گذاري در سطح منطقه

1/500/000/000

15/000/000

2

كف سازي كوچه حيدرزاده

1/150/000/000

15/000/000

3

نماسازي ساختمان هاي حدفاصل تربيت تا ميدان ساعت

1/800/000/000

15/000/000

4

بتن ريزي ايستگاه هاي بي آر تي در سطح منطقه

2/100/000/000

15/000/000

5

مرمت نماي ساختمان شالچي

300/000/000

6/000/000


شهرداري منطقه 8 تبريز در نظر دارد پروژه هاي عمراني به شرح جدول فوق را از طريق 

مناقصه عمومي به شركتهايي كه داراي صلاحيت رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و راهبردي

ويا به شرح اسناد مناقصه باشند واگذار نمايد. واجدين شرايط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 

از تاريخ نشرآكهي تا مورخه 1392/8/14 به امور قراردادهاي منطقه مراجعه و پيشنهادات خود

را تاپايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه1392/8/14 به دبيرخانه شهرداري منطقه واقع در 

چايكنار، پل قاري، پشت مركز مخابرات، ابتداي كوچه مجتهديها ساختمان شهرداري منطقه 8 

تحويل نمايند.

        تاريخ تشكيل كميسيون معاملات و قرائت پيشنهادات ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخه 1392/8/15 خواهد بود.حضور كليه شركت كنندگان در جلسه آزاد مي باشد.

        محل تشكيل كميسيون تبريز خيابان آزادي چهارراه ابوريحان، محل سابق سازمان پاركها ساختمان شهرداري تبريز خواهد بود.

        شهرداري در قبول ويارد كليه پيشنهادات مختار است.

        كل هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

        هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها بترتيب بنفع شهرداري ضبط خواهد شد.

       هيچ كدام از اعضاي(اصلي-علي البدل) شركت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي باشند.

       كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

       ساير اطلاعات و جزئيات مناقصه در اسناد معامله مندرج مي باشد.

 

 

شهرداري منطقه 8لينك آگهي در سايت روزنامه رسمي:        

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Cod=1188774

          براي دريافت فايل pdf اينجا كليك كنيد.


PDF چاپ چاپ