جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 20 مهر 1392     |     کد : 54

"آگهي فراخوان"

واگذاري اتوبوس و خطوط به بخش خصوصي(اشخاص حقوقي)//شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

"آگهي فراخوان"
واگذاري اتوبوس و خطوط به بخش خصوصي//اشخاص حقوقي
شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 92/7/17هيئت مديره محترم ،تعدادي از خطوط ملكي خود رامطابق دستور العمل واگذاري اتوبوس و بهره برداري از خطوط اتوبوسراني شهري به بخش غير دولتي (مصوبه هيئت محترم وزيران)به شركتهاي حمل و نقل مسافر واجد شرايط واگذار نمايد لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي بمدت 10 روز (به جز ايام تعطيلات رسمي)با در دست داشتن اسناد و مدارك مربوطه به معاونت خصوصي سازي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به نشاني:تبريز-بلوار پنجم مرداد – اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه مراجعه نمايند.


                                                    شركت واحد اتوبوسراني كلانشهر تبريز


PDF چاپ چاپ