جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392     |     کد : 45

آگهی مزایده (اجاره پارکنیگ)

آگهی مزایده پارکینگ عون بن علی واقع در ايستگاه اول تله كابين

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره  1318 مورخ 92/6/4 هیأت مدیره سازمان در نظر دارد پارکینگ عون بن علی واقع در ايستگاه اول تله كابين را به اشخاص حقوقی و  حقیقی از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از  علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت میشود جهت اخذ مدارک به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شرایط مزایده :
1-  قیمت پایه سالانه پارکینگ  مبلغ 500/000/000ریال .میباشد
2- .کارفرما و دستگاه نظارت ، سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز می باشد .
3- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 92/6/19 تا آخر وقت اداری 92/6/31 می باشد و به پیشنهاد هایی که خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: تبریز- بازارچه سیلاب- اول خیابان عارف پلاک 266 طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
4-شرکت کنندگان باید مبلغ مبلغ25/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت  به حساب شماره 0104829996005نزد بانک صادرات شعبه  فلکه بازار ولی عصر تبریز  بنام سازمان عون بن علی  واریز  و فیش آن را بهمراه اسناد مزایده   تحویل سازمان نماید  ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر  به همان میزان بلامانع است.
5- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف سازمان مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري تبريز مي باشد .
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
7- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شود .
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
10- کلیه پیشنهاد ها راس ساعت30 :14بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 92/6/31 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان يا نماينده آنان در جلسه آزاد است . 
غلامرضا وصالی- مدیر عاملPDF چاپ چاپ