جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 13 اسفند 1394     |     کد : 392

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 111000/76 مورخ 94/10/19 در نظر دارد پک شماره 4 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 111000/76 مورخ 94/10/19 در نظر دارد پک شماره 4 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید:
1 ) جمع مساحت پک چهار 274 مترمربع به قیمت پایه 3/096/368/000 ریال به مدت دو سال شمسی. 
2 ) واریز مبلغ 155/000/000 ریال از بابت پک 4 بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد. 
3 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/12/24 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد. 
4 ) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
5 ) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود. 
6 ) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان، ضلع غربی بازار روز، جنب بانک شهر، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند. 
7 ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد. 

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده (پک 4) کلیک کنید.
برای دریافت لیست لایت باکس ها (پک 4) کلیک کنید.


PDF چاپ چاپ