جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 1854

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد کلیه عملیات اجرای فونداسیون نرده های ضلغ جنوبی پل شهید بهشتی واقع در چایکنار زیرگذر شهید بهشتی به مبلغ اولیه 6.650.000.000 ریال را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.


آلبوم تصاویرعملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

واحد ارجاع دهنده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
PDF چاپ چاپ