جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401     |     کد : 1847

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تامین اکیب کارگری بصورت حجمی جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ  اولیه 30/000/000/000 ريال  (سی میلیارد ریال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  متقاضيان مي­توانند تا روزسه شنبه مورخه 1401/02/27همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
لازم به ذکر است که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 340/000/000 ریالل بوده و پیشنهادات در ساعت 15 روز شنبه 1401/02/17 در محل مدیریت شرکت باز گشایی خواهد شد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

واحد ارجاع دهنده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
PDF چاپ چاپ