جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردين 1401     |     کد : 1845

آگهی مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی


شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد کلیه عملیات اجرای  فونداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی واقع در چایکنارزیر گذر شهید بهشتی به مبلغ  اولیه 6/650/000/000 ريال  (شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/02/17 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
لازم به ذکر است که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 340/000/000 ریالل بوده و پیشنهادات در ساعت 15 روز شنبه 1401/02/17 در محل مدیریت شرکت باز گشایی خواهد شد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


آلبوم تصاویرآگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

واحد ارجاع دهنده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
PDF چاپ چاپ