جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 7 آذر 1400     |     کد : 1829

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه نه
PDF چاپ چاپ