جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 26 مهر 1400     |     کد : 1822

آگهی فراخوان عمومی

خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید

به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید در فراخوان ذیل‌الذکر شرکت نمایند.
جهت دریافت شرایط و اسناد فراخوان از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:00 مورخ 1400/08/09به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در تبریز، میدان ساعت، نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی  fava.tabriz.irمراجعه نمایند.
موضوع فراخوان: خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار
آخرین مهلت ارائه پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 ساعت 12:00 به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به آدرس فوق‌الذکر می‌باشد.
جلسه بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 رأس ساعت 14:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.
توضیح اینکه اخذ اسناد و ارائه پیشنهاد به منزله واگذاری کار به شرکت‌های پیشنهاد دهنده نبوده و هیچگونه تعهدی برای سازمان نداشته و ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ 35546158-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات فراخوان :

برگ پیشنهاد قیمت
پیوست سامانه کتابیار
شرایط فراخوان
فرم استعلام توانمندیهای شرکت

 


آلبوم تصاویرخرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

واحد ارجاع دهنده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ