جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 14 شهريور 1400     |     کد : 1812

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی

شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه نه
PDF چاپ چاپ