شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 31 فروردين 1400     |     کد : 1766

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویریوس

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6471/15/02 مورخ 1399/12/06 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1400/02/11 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.

به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6471/15/02 مورخ 1399/12/06 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1400/02/11 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
 
ردیف شرح     تعداد           ملاحظات قیمت پایه کل (ريال)
1 Symantec Antivirus Endpoint protection 14   2000    یکساله 
 Original
3,500,000,000
  
 
  1. میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه (175,000,000 ريال) می‌باشد.
  2. سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد.
  3. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  4. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
  6. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 11:00 به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به آدرس فوق الذکر می‌باشد.
  7. جلسه بازگشائی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 رأس ساعت 13:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور خدمات مشتریان سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات مناقصه:


آلبوم تصاویرخرید لایسنس آنتی ویریوس

واحد ارجاع دهنده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ