شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399     |     کد : 1758

آگهی مناقصه آزاد (عمومی)

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه آزاد (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه نه
PDF چاپ چاپ