شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399     |     کد : 1755

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

((آگهی تجدید مزایده عمومی))
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 11734 مورخه 1399/10/25 هیئت مدیره محترم در نظر دارد فضای تبلیغاتی خود را در 2 گروه به ترتیب:  گروه یک: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25  دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 2.790.178.917ریال .گروه دو: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25 دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 3.022.632.525 ریال با احتساب 3 ماه تنفس و رکود فصلی و جابجایی تبلیغات مشتریان با احتساب اجاره بهای 9 ماهه  بمدت سه سال شمسی با افزایش تعرفه مصوب عوارض محلی شورای اسلامی شهر برای سال های دوم و سوم  به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذا علاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت13/30 روز یکشنبه مورخه 1399/12/17 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی :  واریز سپرده گروه یک : مبلغ 56،503،578 ریال سپرده گروه دو:  مبلغ 61،152،650 ریال به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ  هریک از گروه های مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخه 17 /1399/12
د)زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 1399/12/17 ساعت 14 بعداز ظهرروز یکشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
 
  
                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
..........................................................................
منتشر شده در روزنامه رسمی و روزنامه فجر آذربایجان مورخ 1399/12/04
 


آلبوم تصاویرآگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ