يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 1 دي 1399     |     کد : 1732

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 1 دی ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


 


آلبوم تصاویرآگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 1 دی ماه سال 1399

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه یک
PDF چاپ چاپ