يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 8 آذر 1399     |     کد : 1725

مزایده املاک

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز

   شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز مآخوذه به شماره 53126/31 مورخه 1399/08/28 شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند...

       شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز مآخوذه به شماره 53126/31 مورخه 1399/08/28 شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی))  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ،  لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس از واریز مبلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری شماره 100786706498 جاری درآمد منطقه و مبلغ سپرده شرکت در مزایده بشرح زیر به شماره حساب 2-9055543-11-2015 نزد شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران (شماره شبا IR410600201501109055543002) بنام شهرداری منطقه 7 تبریز اقدام و با در دست داشتن اصل فیش بانکی به واحد املاک شهرداری منطقه7 واقع درجاده تبریز،آذرشهر،پل تراکتورسازی، ورودی شهرک اندیشه، ساختمان شهرداری منطقه هفت، مراجعه نمایند.

توضیحات :
 
1- مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ 1399/9/6 تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1399/9/18خواهد بود.
2- آخرین مهلت قبول پیشنهادهای قیمت تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخه 1399/9/18 می باشد .
3- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادهای قیمت ،راس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخه 1399/9/18 در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
5- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و درصورت رد پیشنهادها ، سپرده ها قابل استرداد می باشند.
7- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
8- به پیشنهادهای فاقد سپرده،مخدوش،مشروط وپیشنهادهایی که بعداز مهلت مقررشده واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.
9- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
10- ســایراطلاعات لازم مربوط به اسناد مزایده درفرم شرایط شرکت درمــزایده ودر آدرس اینتـرنتی: سامانه مناقصات ومزایدات شهرداری تبریز وm7.tabriz.ir  مندرج می باشد.
 
تذکر: انتقال اسناد مالکیت پس از تسویه حساب کامل انجام خواهد شد.
                                                    
                                            
                                                                                                                                  محمد علی سلیمی
                                                                                                                                  شهردار منطقه 7 
 


 


 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ