جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1393     |     کد : 172

آگهی مناقصه عمومی

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره 4750/15/2 مورخه 1393/06/30 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد اجرای شبکه داخلی ساختمان مرکز سلامت شهرداری تبریز را به شرکت های واجد شرایط با شرایط زیر واگذار نماید:

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره 4750/15/2 مورخه 1393/06/30 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد اجرای شبکه داخلی ساختمان مرکز سلامت شهرداری تبریز را به شرکت های واجد شرایط با شرایط زیر واگذار نماید:
1-    موضوع مناقصه : اجرای شبکه داخلی ساختمان مرکز سلامت شهرداری تبریز مطابق مشخصات فنی .
2-    مبلغ برآورد اولیه 3.850.000.000  ریال
3-    مدت انجام کار سه ماه
4-    میزان سپرده شرکت در مناقصه 18.050.000 ریال ( هیجده میلیون و پنجاه هزار ریال )
5-    مدت ارائه پیشنهاد از روز چهارشنبه 93/07/09 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1393/07/22  و محل تحویل ، دبیرخانه سازمان می باشد.
6-    زمان بازگشائی پیشنهادات مناقصه روزچهارشنبه  مورخه 1393/07/23 راس ساعت 14 و در محل سازمان خواهد بود.
7-    سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
8-    هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در میدان ساعت، انتهای کوچه مقصودیه، روبروی مسجد کدخداباشی، و یا به سایت سازمان به نشانیfava.tabriz.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 5546144 تماس حاصل فرمایید.
جهت دریافت مستندات مناقصه اینجا کلیک نمایید


PDF چاپ چاپ