جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 5 شهريور 1399     |     کد : 1678

آگهی مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مربوط به پروژه های حمل ونقل وترافیکی سطح منطقه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ