جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 2 شهريور 1399     |     کد : 1675

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره 3/26562 مورخ 08/05/99 در نظر دارد تعداد 2 باب مغازه تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09146419235 تماس حاصل فرمایند.
 • زمان چاپ آگهی مزایده روز شنبه مورخ 25/05/99 می باشد.
 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز چهارشنبه مورخ 05/06/99 ساعت 11:30 می باشد.
 • زمان بازگشایی اسناد مزایده رأس ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 05/06/99 در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.


 
 • مبلغ پیشنهادی در پاکت ب و کلیه اسناد اعم از اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و برگ ثنا و کپی کارت ملی و شناسنامه و فیش واریزی5% سپرده و برگهای امضاء شده شرایط اسناد برای اشخاص حقوقی و برای اشخاص حقیقی کپی کارت ملی و شناسنامه و برگ ثنا و فیش واریز 5% سپرده و برگهای امضاء شده شرایط اسناد در پاکت الف گذاشته خواهد شد.
 • سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.
 • پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز ، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
 • واریز مبلغ 000/500ريال و ارائه فیش به واحد امورقراردادها جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب 100785011767 بانکشهر شعبه 22 بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.
 • شرکت کنندگان در مزایده ضمن بازدید از املاک فوق الذکر و وضعیت املاک ، به ارائه پیشنهاد اقدام و در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
 • سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشده اند پس از عقد قرارداد با نفر برنده ، عودت خواهد شد .
 • 5% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده 100826993734 به نام سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه 22 بهمن تبریز واریز شود.
 • هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 • چناچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.
 • پس از تکمیل اسناد شرکت درمزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان به نشانی بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گردد و رسید آن اخذ گردد.
 
 
احمد حمیدی
معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز
 
 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ