يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399     |     کد : 1667

آگهی مناقصه آزاد (عمومی)

آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه آزاد (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری منطقه 9 تبریز

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه نه
PDF چاپ چاپ