يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 1665

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز ، تعدادی از املاک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

 

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 23169/31  مورخه1399/04/28 شهردار محترم
 کلانشهر تبریز ، املاک مشـروحه ذیل را  ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ، لذا متقاضیـان (اشخاص -
 حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ   1399/05/08 تا ساعت   12  روز سـه شنبه  1399/05/21  جهت دریافت اسـناد مزایده و
 اطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس از واریز مبلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری شماره 100786706498
 جاری درآمد منطقه و مبلغ سپرده شرکت در مزایده بشرح زیر به شماره حساب 1006134968 نزد شعبات بانک شهر بنام شهرداری
 منطقه 7 تـبریز اقدام و با در دست داشـتن اصل فیش بانکی به واحد املاک شهرداری منطقه7 واقع درجاده تبریز ، آذرشـهر ، پل
 تراکتورسازی ، ورودی شهرک اندیشه ،  ساختمان شهرداری منطقه هفت ، مراجعه نمایند.


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ