يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399     |     کد : 1653

"  آگهی مزايده

اقلام اسقاطی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه 456 مورخه 1399/02/01 هیئت مدیره شرکت در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را در سه گروه به ترتیب: گروه یک با قیمت پایه مبلغ 1،233،832،000 ریال گروه دو با مبلغ پایه 2،057،000،000 ریال گروه سه با قیمت پایه  مبلغ 364،465،000 ریال را از طریق مزایده  عمومی(كتبي)
به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر تا ساعت13/30 روز شنبه مورخه 1399/04/28 به نشانی تبریز
بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513تماس حاصل نمايند.
الف محل دریافت اسناد مزایده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد  امورقراردادها
ب میزان سپرده نقدی يا ضمانتنامه بانكي :  گروه یک مبلغ سپرده 25،376،640 ریال- گروه دو مبلغ سپرده 41،840،000 ریال- گروه سه مبلغ سپرده 7،989،300 ریال  ميباشد و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده هریک از گروه را به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه ویا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را واريز نمايند.
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روز یکشنبه  مورخه1399/04/29 ساعت 14 بعد از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و کارشناسی  به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .
 
                                                                       شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومه


آلبوم تصاویر"  آگهی مزايده

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ