يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1399     |     کد : 1641

آگهی مزایده عمومی (140-99)

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی

واحد ارجاع دهنده شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ