جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 20 فروردين 1399     |     کد : 1624

آگهی مناقصه عمومی "

آگهی مناقصه عمومی دوایر فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

 

 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امور مربوط به باتریسازی ،رادیاتور سازی ، وآهنگری ،پنچرگیری، تعمیرگاه سیار ،تزئینات (صافکاری،اتاقسازی و رنگ آمیزی وفایبر گلاس) و نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات ( لوله کشی،موتورخانه،شوفاژ ، سیتم های برودتی شامل کولرآبی و گازی،بهداشتی آب و گاز و فاضلاب ،جوشکاری سیستم اعلام حریق ،منبع تغذیه اضطراری جایگاه گازوئیل و امورات مربوط به آن  و نگهداری ترانس برق تعمیرگاه و مولدهای برق و تابلوهای برق و مخابراتی تعمیرگاه و مرکز و توقفگاهها،پایانه ها،دکه های شارژو تعرفه زنی و بازرسی مناطق و مسیرها و سایر مستغلات شرکت) خودرا بمدت سه سال شمسي با قیمت پایه هرکدام به شرح ذیل که برای سال دوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ پیشنهادی سال اول و برای سال سوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ قيمت  سال دوم ازطريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (امورات مذکور در موضوع فعالیت در اساسنامه باشد ) و اشخاص حقیقی که دارای پروانه کسب یا دارای تخصص ومهارت با تایید معاون فنی اتوبوسرانی تبریز در امورات مذکور باشند واگذارنمايد لذا ازكليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت تا ساعت 13/30 روزشنبه مورخه 99/1/30 به نشانی: تبریز  بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب:قیمت پایه وميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي شرکت در مناقصه :
1)  قیمت پایه امورات باتریسازی       بطور سالانه مبلغ 2،096،985،000 ریال           میزان سپرده  42،639،700 ریال
2)  قیمت پایه امورات رادیاتور سازی  بطور سالانه مبلغ 2،171،016،000 ریال           میزان سپرده 44،120،320 ریال
3)  قیمت پایه امورات آهنگری            بطور سالانه مبلغ 2،095،200،000 ریال           میزان سپرده42،604،000  ریال
4)  قیمت امورات پنجرگیری              بطورسالانه مبلغ 1،757،000،000 ریال              میزان سپرده35،840،000  ریال
5)  قیمت پایه تعمیرگاه سیار             بطورسالانه مبلغ 1،440،000،000 ریال              میزان سپرده 29،500،000 ریال
6)  قیمت برآورد تزئینات(صافکاری،فایبر گلاس،اتاقسازی،رنگ آمیزی)      بطورسالانه مبلغ 6،249،864،500 ریال
     میزان سپرده 125،697،290 ریال
7)  قیمت پایه امورات نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات ( لوله کشی،موتورخانه،شوفاژ ،کولرآبی و برقی،بهداشتی آب و گاز و فاضلاب ،جوشکاری سیستم اعلام حریق ،منبع تغذیه اضطراری جایگاه گازوئیل و امورات مربوط به آن  و تاسیسات برق تعمیرگاه و مرکز و توقفگاهها،پایانه ها،دکه های شارژو تعرفه زنی و بازرسی مناطق و مسیرها و سایر مستغلات شرکت )بطورسالانه مبلغ 1،233،000،000 ریال میزان سپرده 25،360،000 ریال  
واریز مبالغ سپرده مذکور هر موضوع به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ سپرده هر موضوع با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه

ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت13/30روز شنبه مورخه99/1/30 
د:زمان و مكان برگزاري مناقصه :  مورخه 1/31/ 99 ساعت 14 روز یکشنبه واقع تبریز- ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
ز) پاکت های قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از کسب حد نصاب امتیاز برابر شرایط عمومی و خصوصی مناقصه که در مورخه 99/1/30 ساعت 14 در محل اتاق جلسه واقع در تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برگزار میگردد بازگشایی خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی و خصوصی در اسناد مناقصه موجود میباشد . شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 
                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه
 


آلبوم تصاویر آگهی مناقصه عمومی "

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ