يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398     |     کد : 1587

آگهی؛

مزایده عمومی (600-98)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " دو باب مغازه تجاری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار نماید:

شرح مشخصات زمین های مسکونی یا واحد تجاری
ردیف آدرس  مساحت به متر مربع قیمت کارشناسی
 پایه
1 قطعه مسکونی شماره  یک به پلاک ثبتی 3/30325  واقع در بخش 10 تبریز؛ میدان خطیب؛ کوی ایلی سو؛ کوچه سپهر 273/40 15،037،000،000 ريال
2 قطعه تجاری به پلاک ثبتی 912  واقع در بخش 3 تبریز؛ خیابان سرباز شهید؛ مابین خیابان شهید اصمعی و کوچه ستارخان 91/40 3،656،000،000 ريال
3 مغازه تجاری شماره 28 پاساژ چهل ستون تبریز ؛ طبقه اول ( 5/1056 جزئی پلاک 1042 ) 13/68 1،550،000،000 ريال
3 مغازه تجاری شماره 28 پاساژ چهل ستون تبریز ؛ طبقه همکف ( 5/1056 جزئی پلاک 1042 ) 13/68 1،250،000،000 ريال
 
کلیه‌ی علاقمندان به مشارکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/11/08  لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/11/12، با بهمراه داشتن رسید واریز مبلغ 1،000،000 ريال به ازای هر قطعه یا مغازه به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز)، ضمن مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه » اسناد را دریافت  نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره ( تلفن :8 - 0413329001 داخلی 1031) تماس حاصل نمايند. مزایده گزار در رد یا قیول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
                  
                                                                                         شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرمزایده عمومی (600-98)

واحد ارجاع دهنده شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ